Wzór dokumentacji – cena transferowa

Przepisy o cenach transferowych, nakładają na podatnikach sporządzanie dokumentacji według określonego wzoru. Wzór ten, podobnie jak wiele innych, niezwykle korzystnych możliwości, udostępniany jest użytkownikom aplikacji internetowej Dokumentacjepodatkowe.pl. Oferowane przez aplikację opcje, pozwalają w czytelny i jasny sposób przygotowywać dokumentację cen transferowych, która staje się prosta i przejrzysta, dzięki czemu może zostać sporządzona jeszcze sprawniej. Program Dokumentacjepodatkowe.pl dostarcza zaawansowane możliwości w zakresie przygotowywania dokumentacji podatkowej dla wszystkich tych, którzy przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi oraz firmami działającymi w rajach podatkowych. Ustalenie ceny transferowej, możliwość sporządzenia i sprawdzenia dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami czy pełen nadzór nad transakcjami i ich wartościami, to możliwości, stanowiące niepodważalny atut programy Dokumentacjepodatkowe.pl.Grupa SWGK
Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. 61 866 67 88