Księgowość wspólnot mieszkaniowych - Warszawa

A&K Virtus to biuro rachunkowe prowadzące m.in. księgowość wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy. Jego wykwalifikowana kadra działa na podstawie zasad księgowości zawartych w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994r. Jej praca polega m.in. na dostarczaniu zestawień i raportów oraz odbioru dokumentów potrzebnych to wyrobienia tychże zestawień z biura wspólnoty, wystawianiu dla właścicieli rachunków i faktur VAT, naliczaniu i rozliczaniu odsetek, które pobierane są za nieterminowe wpłaty zaliczek oraz wielu innych zadaniach. Wszystkie z nich dostępne są na www.akvirtus.com.pl.


A&K Virtus
Pustola 36
01-107 Warszawa