Grupa Szkoleniowa S.C. - Halibut

Ciągłe podnoszenie zarówno kwalifikacji jak i jakości procesów zarządczych i efektywności sprzedaży to współcześnie wymóg dla każdego przedsiębiorstwa, które chce się liczyć na rynku. W tym zakresie swoją bogatą ofertę prezentuje firma Halibut Grupa Szkoleniowa s.c., organizator szeroko rozumianych szkoleń, coachingu i doradztwa biznesowego, a także ciekawie zaprogramowanych imprez integracyjnych wspierających teambuilding. Propozycja firmy to szkolenia dla menedżerów rozwijające efektywność i jakość zarządzania oraz szkolenia sprzedażowe dla zespołów handlowych.


Halibut Grupa Szkoleniowa S.C.
Ludwika Solskiego 10
60-184 Poznań
tel. +48 61 84 85 99